Wstęp 

W ramach działalności Stowarzyszenia Dialog Społeczny, w oparciu o prace partnerstwa „Dobre prawo dla stowarzyszeń”, grono działaczy społecznych przygotowało propozycje uproszczeń, które mogłyby w znaczący sposób ułatwić działalność obywatelską. Wydaje się, że w analogii do ustawy z dnia 25 marca 2011 r. O ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców oraz pakietu ustaw znanego pod nazwą Konstytucja Biznesu powinno się doprowadzić do działań deregulacyjnych, które uprościłyby oraz ułatwiły działalność społeczną prowadzoną zarówno indywidualnie, jak i w formie organizacji pozarządowych.

Obywatelskie prawo do zgromadzeń i koalicji nie ogranicza się do ustawowo określonych form zrzeszania się. Jednak praktyka pokazuje, że zorganizowana działalność społeczna wymaga pewnych form organizacyjnych i przynajmniej ułomnej osobowości prawnej. Nie oznacza to oczywiście, że oddolne, lokalne, oparte na zaangażowaniu społecznym działania muszą podlegać podobnym rygorom prawnym jak działalność gospodarcza. Wiele wymogów formalnych, jakie muszą spełniać małe organizacje pozarządowe, utrudnia w istocie angażowanie się obywateli czy wręcz zniechęca ich do działania na rzecz innych i dobra wspólnego. Wydaje się zatem, że należy podjąć działania, które doprowadzą do uproszczenia wymogów dotyczących aktywności w sferze działalności społecznej.

Zachęcamy wszystkich, dla których temat oddolnych, społecznych inicjatyw obywatelskich jest ważny, o włączenie się do dyskusji i podjęcie działań rzeczniczych na rzecz nowych rozwiązań.

Część z tez ma charakter bardzo konkretnych zapisów, inne wymagają uszczegółowienia i pogłębionej refleksji.

Jesteśmy gotowi do współpracy przy dyskutowaniu i doprecyzowywaniu ww. propozycji i otwarci na ich ewentualne rozszerzanie o kolejne zapisy prowadzące do uproszczenia wymogów dotyczących aktywności w sferze działalności społecznej.

Prace objęte są patronatem Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.

 Dołącz do prac! 

Tezy: [kliknij]
Zorganizuj spotkanie u siebie: [kliknij]
Grupa na FB: [kliknij]
Osoby zainteresowane zachęcamy do kontaktu: [kliknij]
Najczęściej zadawane pytania: [kliknij]