2019 

29 listopada
Spotkanie w Krakowie z Federacją Małopolska Pozarządowa
27-28 listopada
Spotkanie w Łodzi w ramach posiedzenia Konwentu Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego
21 listopada
Spotkanie w Białymstoku
22 października
Spotkanie w Warszawie w ramach Zespołu ds. realizacji zadań publicznych i ekonomii społecznej przy Radzie Działalności Pożytku Publicznego
27 marca
Publikacja Tez ws. uproszczeń