Punkt 1 

Kandydat na studenta musi przejść kurs podstawowy, aby dołączyć do studenckiego bractwa.

 Punkt 2 

Każdy kurs (w tym kurs podstawowy) składa się z ok. sześciu tekstów źródłowych układających się w logiczną całość.

 Punkt 3 

Kurs podstawowy ma odpowiedzieć kandydatowi na studenta:

 • czy rzeczywiście jest żądny wiedzy,
 • czy ma wystarczające umiejętności czytania i pisania, by stać się studentem,
 • czy ma wystarczająca motywację, by zgłębiać wiedzę, nie licząc na jej szybkie wykorzystanie, ale na poznanie rzeczywistości,
 • czy jest ciekaw zdania innych i czy nie narzuca swojego punktu widzenia.

 Punkt 4 

Celem kursu jest pomoc uczestnikom w uwspólnieniu punktów odniesienia do dyskusji. Dlatego teksty są dobierane (o ile to możliwe) ze względu:

 • na autora – najczęściej to osoba, której nie wypada nie znać, zajmując się działalnością społeczną,
 • na źródło – najczęściej fragment pochodzi z książki, którą warto byłoby znać,
 • na zawartość – dobrane fragmenty w sposób skondensowany mówią o ważnych problemach związanych z działalnością społeczną.

 Punkt 5 

Aby przejść kurs, kandydat na studenta musi przeczytać ze zrozumieniem zaproponowane teksty i odnieść się do nich na piśmie. Kilka uwag:

 • kolejne teksty są rozsyłane co tydzień. W tym czasie każdy z uczestników pisze swoje refleksje na temat tekstu i rozsyła do pozostałych uczestników. Mile widziane jest również odnoszenie się do uwag innych,
 • niedotrzymywanie terminów jest oznaką lekceważenia pozostałych uczestników i kończy się usunięciem kandydata na studenta z kursu. Każdy ma prawo próbować przejść kurs w innym terminie,
 • kandydat na studenta powinien podsumować swój udział w kursie (pisemnie lub na spotkaniu AU), określając wstępną linię swoich zainteresowań naukowych,
 • kandydat powinien też podpisać deklarację studenta AU.

 Punkt 6 

Deklaracja studenta AU:

 • student, uznając braki w swoim wykształceniu, decyduje, że chce się kształcić, by szukać prawdy i doskonałości w myśleniu i działaniu,
 • student, wiedząc, że do rozwoju potrzeba nie tylko pracy nad sobą, ale i działań z innymi, ma świadomość, że oświecenie jednostki musi być wsparte oświeceniem ogólnym, inaczej nie przyniesie należytego pożytku,
 • student, zdaje sobie sprawę, że ucząc się, uczy innych swoim przykładem, a ucząc innych, sam się kształtuje,
 • student wykorzystuje zdobytą wiedzę do dobrych celów, dobro wspólne jest dla niego wartościa większą niż egoizmy, samostanowienie czymś ważniejszym niż skuteczność, zaś obrona słabszych i pomaganie im w wyrównywaniu ich szans jest czynem godnym najwyższego uznania,
 • student zobowiązuje się, że co najmniej raz w roku poprowadzi kurs na dowolnym poziomie dla innych kandydatów na studentów lub studentów.

 Punkt 7 

Zostając studentem, każdy przygotowuje swój indywidualny tok studiów – już to korzystając z kursów przygotowanych przez innych, już to tworząc własne propozycje.

 Punkt 8 

Każdy kurs może być modyfikowany przez jego absolwentów na zasadzie wspólnej decyzji.

 Punkt 9 

Zachęca się, aby kursy wirtualne uzupełniane były spotkaniami latającymi bądź w formie wykładów otwartych, grup samokształceniowych lub cyklicznych zjazdów.

 Punkt 10 

Kontrregulamin może być modyfikowany przez samorząd studentów AU.