Dialog Społeczny to powołane w 1999 r. stowarzyszenie, które miało być formą kontynuacji działającego w latach 1992-1998 Programu Phare Dialog Społeczny.

Po wielu latach prób i błędów okazało się, że działania Stowarzyszenia to głównie:

1. Pobudzanie debaty wewnątrzsektorowej – w ramach społecznego zaangażowania i współpracy z różnymi organizacjami (OFOP, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich), prowadzenie w 2007 r. internetowego Pisma Krytycznie Myślących Obywateli i przygotowanie kilkunastu „Tez do dyskusji”, inicjowanie debat wokół ważnych dla organizacji pozarządowych problemów.

2. Monitoring działań władzy – w latach 2002-2005 Stowarzyszenie monitorowało proces budowania struktury wdrażania Funduszy Europejskich (udział w działalności tzw. „łączników”, czyli Regionalnych Ekspertów ds. Funduszy Strukturalnych), monitorowało także, w 2003 r., system finansowania organizacji ze środków miasta st. Warszawy, a w roku 2008 – system udostępniania lokali po cenach preferencyjnych w Warszawie.