CZYM SĄ TEZY?
Tezy ws. uproszczeń to zbiór propozycji uproszczeń dotyczących kwestii formalnych i nowych źródeł finansowania działań, które mogłyby w znaczący sposób ułatwić działalność obywatelską, w tym przede wszystkim działalność organizacji pozarządowych.
DO KOGO ADRESOWANE SĄ TEZY?
Tezy mają dwóch głównych adresatów. Jednym są środowiska, które chcą angażować się w dyskusje nad słusznością Tez oraz ostatecznym proponowanym kształtem rozwiązań – mowa tu przede wszystkich o działaczach pozarządowych, ale i samorządowcach, którym bliska jest współpraca z organizacjami. Drugim adresatem są środowiska mające bezpośredni wpływ na kształt przepisów – mowa tu przede wszystkim o organach władzy ustawodawczej i urzędnikach administracji rządowej.
CZEGO DOTYCZĄ TEZY?
Tezy mają szeroki zakres. Począwszy od bardzo konkretnych uproszczeń, takich jak np. ułatwienia w prowadzeniu działalności charytatywnej, poprzez tezy dotyczące zmiany modelu finansowania działań.
KTO JEST ZAANGAŻOWANY W PRACĘ NAD TEZAMI?
W pracę nad Tezami zaangażowana jest grupa działaczy społecznych związanych ze Stowarzyszeniem Dialog Społeczny. Są wśród nas osoby związane z organizacjami pozarządowymi i samorządowcy. Grupa robocza ma charakter otwarty. Każdy może dołączyć do pracy nad Tezami.
CO I DO KIEDY CHCEMY OSIĄGNĄĆ?
Chcemy doprowadzić do uproszczenia działań w sferze społecznej głównie poprzez zniesienie zidentyfikowanych przez nas barier formalnych. Uproszczenie to może mieć miejsce zarówno poprzez zmiany prawa, jak i zmiany w zakresie praktyki stosowania już obowiązujących przepisów. Nie określamy limitu czasowego.
CZY MOŻNA ZAANGAŻOWAĆ SIĘ W PRACĘ NAD TEZAMI?
Tak. W każdej chwili można dołączyć do prac nad Tezami i zorganizować spotkanie u siebie.