Tezy w sprawie uproszczeń

Przyjęcie możliwości prowadzenia przez organizacje pozarządowe działalności własnej polegającej na sprzedaży przedmiotów symbolizujących organizację i wydawnictw popularyzujących cele i działalność organizacji ukierunkowanej na dochód bez konieczności rejestracji działalności gospodarczej – analogicznie jak w przypadku partii politycznych (art. 27 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych).

Więcej